1147166173.26.jpgNone.medium

- Funnene innebærer et paradigmeskifte for oss som arbeider med lindrende kreftbehandling, sier Stein Kaasa, avdelingsleder ved St. Olavs Hospital. Foto: Gorm Kallestad/NTNU Info