Board room

Ti nye bedrifter i fjor

TI NYE BEDRIFTER I FJOR Nyetableringer av firmaer med utspring i SINTEF og NTNU ser ut til å ha stabilisert seg på rundt ti i året. Fjorårets etableringer er disse, med produktet i parentes:

Board Extrusion (laminerte gulvplater), Ecoxy (etterbrenner for vedovner), Mivu Solutions (programvareløsninger for handel og restaurant), Netenance (programvareløsninger for eiendomsdrift), Pelagic Power (bølgekraftverk), ResMan (materiale som brukes under oljeboring), Senseaqua (overvåking av tungmetaller i vann), Solberg Embedded Cybernetics (søkelyskaster), Terravision AS (visualiseringsverktøy) og Vocx (metode for å kvantifisere flyktige organiske forbindelser i råolje).