Gem2_s32-klode-300wx300h

Husk havet!
71 prosent av jordas overflate er dekket av vann. Det som skjer i havet, har alt å si for det som skjer på land. Men vi vet ennå altfor lite om verdenshavenes evne til å ta opp overskuddsvarme, minner professor Egil Sakshaug om.
Foto: Photodisc