Gem2_s32-170wx225h

Etterlyser planer Professor Egil Sakshaug etterlyser handlekraft for å møte framtidas klima på en aktiv måte: – Hvem har hørt om en generalplan som tar hensyn til at havet vil stige, for eksempel ved å legge nye veier høyere opp fra havnivå? Gjøres det overhodet forberedelser innenfor samferdsel og naturforvaltning? Foto: Geir Mogen