Robot plukker bakterier

ROBOT PLUKKER BAKTERIER – Prøver med mikroorganismer fra naturen kan gi opphav til flere tusen ulike kolonier. Da er det viktig å få bakteriene sortert for å kunne dyrke dem enkeltvis. Roboten som befinner seg på SINTEFs avdeling for bioteknologi, gjør denne jobben. Ytterst på robot-armen er det et kamera og et «plukkehode» med 96 spisser. Hver nål drives ved hjelp av lufttrykk. Ved hjelp av bildetaking posisjonerer roboten seg slik at nålene er rett over koloniene og henter opp «riktig » koloni før sterilisering og ny plukking. Den to meter brede roboten kan plukke 10 000 kolonier i løpet av en dag. Tidligere jobbet forskerne manuelt og brukte tannpirkere.