Sjøen

NY BEDRIFT: Kraftverk som tåler en uværsdag

NY BEDRIFT: Leksvik-firmaet Pelagic Power AS utvikler et nytt system for bølgekraftverk. Det flyter i vannmassene og består av pumper som flyter fritt 40–50 meter under havoverflaten, mens en slags pongtonger – «rockboats» – flyter på overflaten. Disse henter energi fra bølgene og sender den ned til pumpene. Sjøvannet blir pumpet videre inn til en turbin og generator på land gjennom robuste rør. Et kraftverk med 32 rockboats skal kunne gi en kraftproduksjon på 10 GWh, nok til å forsyne rundt 1000 eneboliger med strøm.

Et testanlegg i tredels størrelse skal stå ferdig i november og deretter prøves ut over vinteren. Hvis resultatene er positive, er målet å ha i drift en fullskala prototyp i løpet av 2009.

Pelagic Power AS eies av Lycro AS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og NTNU. NTNU Technology Transfer AS har vært sentral i den kommersielle utviklingen av selskapet og forvalter også NTNUs eierandel i selskapet.