Gem2_s09-165wx417h

UTNYTTAR RØRSLA: Under vanlege vindtilhøve arbeider vundturbinen med å stabilisere mølla loddrett. I rolegare vind kan denne mekanismen utnytte rørslene som bølgjene lagar, til å produsere energi. Grafikk: Mads Nordtvedt. Foto: HYDRO/STATKRAFT