Gem2_s08_09-450wx311h

HAVPARKAR: Målet er å byggje storskala havmølleparkar, som her ved Middelgrunden i Danmark, men lenger til havs, på større djup og med meir avansert teknologi.
Foto: Jørgen Schytte/SCANPIX Danmark