1145460273.33.jpgNone.medium

Alginat utvinnes av tang og tare og anvendes til mange formål. Foto: Synnøve Ressem