1145460240.38.jpgNone.medium

NTNU-professorene Gudmund Skjåk-Bræk og Terje Espevik tilsatte den bakteriedrepende alginatsammensetningen i i vannet hos piggvarlarver. Dødeligheten ble halvert. Foto: Synnøve Ressem