Fiskeblod kan bli dyrefôr

12 000 tonn med tappet blod fra oppdrettsfisk blir årlig bare sluppet på havet. Dette blodet kan gi nok protein til en befolkning på 85 000 og dekke behovet for fettsyrer hos 250 000 personer i et helt år. Kjølås Stansekniver har utviklet en metode for tørrutblødning av laks, og SINTEF Fiskeri og havbruk er i gang med å finne ulike anvendelser for blodet. Fra før av har SINTEF gjort forsøk på å bruke lakseblod sammen med andre avfallsprodukter fra laksen, til dyrefôr, og nå kartlegges potensialet videre. Innblanding av fiskeblod i hunde- og kattefôr er interessant siden man tror produktene gir blankere pels og reduserer muligheter for allergiutvikling. Forskerne undersøker også om blodplasma fra laksen kan benyttes som bindemiddel i kjøtt- og fiskematprodukter. Et annet interessant perspektiv er startfôr til griser.