1142848435.85.jpgNone.medium

Hvordan påvirker signalteknologier som pc'en, telefonen og tv'en menneskenes liv? Svar kan du finne på NTNU Vitenskapsmuseet i vår. Foto: NTNU/Kunnskapsparken Faros