1142787742.78.jpgNone.medium

Mungoene leser kobraens signaler og er derfor en ypperlig slangedreper.