1143722565.57.jpgNone.medium

Vanning, næringstilgang, lys og temperatur i minidrivhusene vil styres fra kontrollrommet hos Plantebiosenteret ved NTNU. (Foto: Plantebiosenteret/Bjørn Pedersen)