1141995436.65.jpgNone.medium

Det manganholdige kontrastmiddelet Teslascan gir gode MR-bilder. Men hovedingrediensen i det kan også brukes i kampen mot infarkt og kreft. Illfoto: St. Olavs Hospital