rep_laks_ill

Fiskebiologer og teknologer jobber sammen for å finne mer ut om hvor laksen beveger seg og hva den gjør når den ute i havet.
Illustrasjon: NTNU Info/Kolbjørn Skarpnes