rep_laks

Fiskebiolog Finn Økland fanger opp lydsignalene fra en merket fisk og kan forfølge den med båt. Foto: NINA