tema_forseth

Et tveegget sverd Seniorforsker Ulla Forseth har intervjuet hundrevis av mennesker om hvordan de opplever livet på jobb. Hun konkluderer med at arbeidslivet er et tveegget sverd som både gir oss påfyll og krever mye av oss. Vi må bli flinkere til å sette grenser for hvor langt vi ønsker å strekke oss i forhold til jobben, hevder hun. Foto: Geir Mogen