tema_blyanter

Et inkluderende arbeidsliv I 2001 kom intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet. Ved å bruke eldre arbeidstakere i større grad, ønsket man å redusere sykefraværet og bruken av uføretrygd. Evalueringen før jul førte til at myndighetene og partene i arbeidslivet vil videreføre samarbeidet om et inkluderende arbeidsliv for perioden 2006-2009. Foto: Digital Vision