vindforhold

Vindforhold over Hammerfest, beregnet av den matematiske modellen Simra. «Båndene» viser luftpartiklers baner. Fargenyansene viser hastighet – blå er lav hastighet, rød høy. Beregnet turbulens kan visualiseres ved hjelp av liknende grafikk.
Illustrasjon: SINTEF IKT