vindforhold

Vindforhold over Hammerfest, beregnet av den matematiske modellen Simra. «Båndene» viser luftpartiklers baner. Fargenyansene viser hastighet - blå er lav hastighet, rød høy. Beregnet turbulens kan visualiseres ved hjelp av liknende grafikk. Illustrasjon: SINTEF IKT