1140543397.74.jpgNone.medium

Spedbarn vil ikke bare høre det særegne babyspråket, de vil også se mamma snakke det. Med både lyd og mimikk tilpasser mor seg spedbarnets måte å sanse og oppfatte på maksimalt. Dette fenger barnet. (Foto: NTNU Info / Nina Tveter)