knf_fermann

GUNNAR FERMANN (44) Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Foto: Tore Oksholen