sensornett2

Slik sparer sensornettverk energi: T. v.: Tradisjonell modell som egner seg når vi har få, ulike sensorpunkt og det er hensiktmessig med direkte kommunikasjon. T. h.: Når antall sensorpunkt øker, vil denne modellen med multihopp mellom nabonoder kunne spare energi.