rep_skolelab3

Hvordan reagerer melken på syre og lut? Kursholder Turid Rustad, Institutt for bioteknologi NTNU, viser Siri Skau hvordan pH-måleren fungerer. Frode Øren fra Skolelaboratoriet følger med. Foto: Idun Haugan