knf_jostein

Forskningssjef: Jostein Storøy. Avd for Havbruksteknologi. SINTEF Fiskeri og havbruk.
Foto: Svein Tønseth