tema_truse

SLIK AVSLØRES VOLDTEKSTMANNEN: Rettsmedisinsk institutt, Oslo: Avdelingsingeniør Beate Brekke Hellerud bretter ut ei svart tangatruse og spenner den ut på ei plastramme. Så slukker hun lyset og tenner ei spesiallampe med regulerbart lysfilter. Hun får fram et blått UV-lys og retter lysstrålen mot trusa. Grønnaktige flekker trer fram: Sædflekker, som utgjør et trekantet flekkområde. Den utspente trusa presses ned mot et stykke porøst papir. Alle steder som inneholder rester etter sædvæske avsettes på papiret. Papiret sprayes deretter med et reagens rettet mot et enzym i sædvesken som gir et lilla fargeomslag. En langstrakt lilla trekant avtegner seg. Hellerud klipper ut en liten firkant fra midt i trekanten og klargjør prøven for mikroskopering. Snart har hun funnet den første sædcellen. Hun identifiserer etter hvert 7-8 sædceller, og har nok til at DNA-analyse kan foretas. Foto: Tore Oksholen