tema_stoltenberg

STRENGT SKILLE: Det må ikke være noen kontakt mellom politiets DNA-register og forskernes biobanker, mener Camilla Stoltenberg i Folkehelsa. Nylig var hun i London og signerte avtale om biobanksamarbeid med britene. Foto: Lars Erik Skrefsrud/Scanpix