tema_mevag

FLERE KJENNETEGN: Engelske forskere tror man i løpet av en tiårsperiode kan bruke DNA-profilen til å si noe om etnisk bakgrunn, kjønn, legemshøyde. Bente Mevåg ved Rettsmedisinsk Institutt bekrefter at det forskes intensivt på området. Foto: Tore Oksholen