tema_biobanker

FORSKNINGSBIOBANKER: Det finnes ulike typer biobanker - avhengig av type prøvemateriale og formål med innhenting. Eksempler på biobanker er Janusbanken som eies og finansieres av Den Norske Kreftforening og Biobanken for Mor&barnundersøkelsen som er plassert ved Folkehelseinstituttet. Biobanker som Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, omfatter blodprøver i tillegg til standardiserte helse- og eksponeringsdata fra til sammen ca. 180 000 personer. Illustrasjon: KRT