tema_austgulen

STORSAMFUNNETS BEHOV: Professor Rigmor Austgulen innser at hun som forsker har mest å vinne på å holde kompromissløst på biobankenes krav om anonymitet, men mener dette må veies opp mot storsamfunnets behov. – Som samfunnsborger ønsker jeg at mordere skal bli tatt. Dersom det er snakk om å sjekke en DNA-prøve mot et bestemt individ i biobanken, mener jeg det må aksepteres. Foto: Studio Lasse Berre