rep_rotta

Økonomisering av gifta: Å utrydde rotta let seg ikkje gjere. Målet er å sette inn rette mengder rottegift, til rett tid. Her kan samfunnsøkonom Anders Skonhoft nytte sine kunnskaper. Foto: Image100, Illustrasjon: Kolbjørn Skarpnes