tema_dk_graf

Eldre lite på nett På en gjennomsnittsdag bruker nordmenn mellom 67 og 79 år 3-4 minutter på Internett, mens ungdom mellom 16 og 19 år bruker over en time. Bruken hos yngre har økt betydelig de siste årene. Denne økningen har ikke funnet sted hos eldre over 60 år (Statistisk sentralbyrå).