tema_dk_connect

KUNNSKAPENS APARTHEID Gapet mellom fattig og rik når det gjelder tilgang til kunnskapsutviklingen, øker stadig raskere. Ser vi på bruttonasjonalproduktet, er forholdet mellom de fattigste og de rikeste i verden som 1 til 40. Når det gjelder hvor mye som brukes til forskning, er forholdet 1 til 220. Tilgangen til IKT er avgjørende i dette bildet.