tema_dk_brandtzaeg

EN NY ANALFABETISME? SINTEF-forsker Petter Brandtzæg hevder at det å kunne betjene pc og Internett snart er like viktig som å kunne lese. Viktig informasjon flyttes i et ekstremt tempo over på nett, stadig flere tjenester automatiseres, og det forventes at folk skal betjene seg selv. – Allerede nå ser vi at mange som ikke kan bruke den nye teknologien, er blitt totalt hjelpeløse, sier han. Foto: Studio Lasse Berre