nyh_solceller-forsker

MYE STØRRE EFFEKT: I neste generasjon solceller vil energiutnyttinga vere to–tre gonger høgare enn dagens solceller, seier førsteamanuensis Turid Worren, her foran solcelleveggen på elektrobygget, NTNU. Foto: Gorm Kallestad