KNF_blakstad

Forskningssjef: Siri H. Blakstad, avdeling for Arkitektur og byggteknikk, SINTEF Teknologi og samfunn