Et lite stykke SVERIGE5

KULLKRAFTVERK av den typen Vattenfall vil bygge i Tyskland. Anlegget bruker oksygen som forbrenningsgass i stedet for luft som brukes i vanlige kullkraftverk. Illustrasjon: Jan Helge Johansen, SINTEF Media