Energisparing de luxe2

ENERGIKUTT: Lavenergiboligene i Stjørdal er et resultat av tverrfaglig samarbeid mellom Arkidéco AS, SINTEF, PrimaHus og Husby Borettslag. Foto: Thor Nielsen