rep_doden-taalappe

Grove laken, nummerlapp rundt høyre stortå, og ned på kjølelageret som en annen pakke – alt dette tilhører «gammeltida» ved St. Olavs Hospital. Foto: Tue Flig/Scanpix