1126787564.87.jpgNone.medium

Svein Yngvar Willassen skal utvikle nye metoder for digitalt politiarbeid