Ter seg ikke som en dame

Det er en sjeldenhet i dyreriket at både hunnen og hannen er fjonge og fargerike. Men slik er det hos den vesle tangkutlingen. Her har en flott, oransje dame funnet seg en herre med elegante, blå striper. Foto: E. Forsgren, NAS, USA