Tema_Hovden

SAMRISK Et utvalg nedsatt av Norges forskningsråd, ledet av NTNU-professor Jan Hovden, anbefaler at det opprettes et nytt program innenfor samfunns-sikkerhet og risikoforskning, SAMRISK. Programmet bør ha en ramme på 12-14 millioner kroner årlig, og bør posisjonere Norge for deltakelse i den store EU-satsingen på sikkerhetsforskning i det 7. rammeprogram. Foto: Studio Lasse Berre