tema-strekkode

NÅR STRØMMEN GÅR En strekkodeleser er lite verdt når strømmen går. Dagens betalingssystemer er lagt opp slik at man er avhengig av denne leseren for å vite hva en vare koster. Dermed går handelen i stå når elektrisiteten blir borte. Foto: Mads Nordtvedt