ill_kommune

I ein kommune som driv etter New Public Management-prinsipp, vert makta flytta frå det politiske til det administrative nivået. Dette gir meir makt til rådmannen. Han eller ho kan velje å styre gjennom ein tett, liten krins av nære medarbeidarar. Illustrasjon: Mads Nordtvedt