rep-fukt3

Luftig og vakkert. Men regn skapte store fuktproblemer i overgangen mellom glass og betong. Etter hvert førte det til sopp- og muggproblemer ved NTNU på Dragvoll. Foto: SINTEF