NYH_PDfigur1-artikkel

KATETERET I KROPPEN: Plastslangen på ca. 30 cm har små perforeringer i enden som befinner seg i pasientens bukhule. Motsatt ende henger utenpå kroppen klar for tilkobling til pumpe og væskebeholder. Midtstykket på ca. 5 cm befinner seg mellom bukhulehinne og ytterhud. To titanfôringer gjør jobben med å feste slangen til kroppsvevet. Illustrasjon: Utlånt fra SINTEF Materialer og kjemi