NYH_PDfigur1-artikkel

KATETERET I KROPPEN: Plastslangen på
ca. 30 cm har små perforeringer i enden
som befinner seg i pasientens bukhule.
Motsatt ende henger utenpå kroppen klar
for tilkobling til pumpe og væskebeholder.
Midtstykket på ca. 5 cm befinner seg mellom
bukhulehinne og ytterhud. To titanfôringer
gjør jobben med å feste slangen til
kroppsvevet.
Illustrasjon: Utlånt fra SINTEF Materialer og kjemi