1120818848.35.jpgNone.medium

Rotter med høy treningsintensitet økte sitt oksygenopptak med 71 prosent på ti uker, de med moderat tempo: 28 prosent. En viktig oppdagelse for forskerne. (Foto: Martin Vloet)