tmpSxHDl-_None

Skogen kan være full av elg, men den er ikke alltid så lett å oppdage. Dyret til høyre i bildet er nesten usynlig. (Foto: Stig Sund)