nattverd

Leonardo da Vincis berømte nattverdsbilete frå 1498 seiest å skjule nøkkelen til gåta om den heilage gralen. Det er denne gåta Dan Brown har bygd thrilleren «Da Vinci-koden» på, men dei såkalla krypterte tekstane i denne boka er ikkje meir avanserte enn Roald Øyens Påskenøtter, meiner dagens kryptologar.