NYH_sensorDOE

NYTTIG BRIKKE: Et stripete hologram fordeler lyset som reflekteres fra et objekt. Ved å identifisere lysbølgene i spekteret kan en rekke stoffer gjenkjennes. Foto: Are Wormnes